literatúra pre 2. ročník

20130810_013321_20130810014834205

LYRICKÁ POÉZIA – ŠTYLIZÁCIA (7. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Ivan Krasko | na úvod tematického celku sa zoznámime s poetikou zakladateľa modernej slovenskej lyriky (heslo) | slovenská literárna moderna | download

Lyrická poézia – štylizácia I. | pracovný list (heslo) | download

Percy Bysshe Shelley – Ozymandias | Vyhľadajte analógie medzi piesňovým textom Kamila Peteraja Koloseum a sonetom P. B. Shelleyho Ozymandias. | download

Lyrická poézia – metrika (z 1. ročníka) a Lyrická poézia – štylizácia (začiatok 2. ročníka) | pracovný list na opakovanie tematických celkov | download

20130810_013547_20130810014105135

DRAMATICKÁ LITERATÚRA – VŠEOBECNÉ OTÁZKY (8. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Jozef Gregor Tajovský – Statky – zmätky | videoprojekcia  |úlohy na samoštúdium (heslo) | download | analýza inscenácie divadelnej hry (prezentácia) | download

Divadelný slovník | pracovný list so základnými pojmami z divadelníctva (Pavis, 2004) | download

W. Shakespeare – Hamlet | analýza tragédie, porovnanie literárnej predlohy a filmového spracovania | web | sonety (ukážky) s úlohami | download

Rómeo a Júlia, Kráľ Lear, Veselé panie windsorské, Henrich IV., Henrich V., Komédia omylov, Macbeth, Mnoho kriku pre nič, Hamlet, Márna lásky snaha, Sen noci svätojánskej, Othello, Kupec benátsky, Ako sa vám páči, Skrotenie zlej ženy/Skrotenie čertice, Richard II., Henrich VI., Richard III., Antonius a Kleopatra

Doplnkový študijný materiál

Texty a obrázky | na samoštúdium, netlačiť! (heslo) | download

20130810_013337_20130810014557498

EPICKÁ POÉZIA – ČASOMIERA (9. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Slovenské národné obrodenie | niekoľko základných faktov o národnom obrodení (heslo) | download

Ján Kollár | ukážky zo Slávy dcery podľa jednotlivých spevov | download | prezentácia o živote a diele Jána Kollára (heslo) | download | autor na webovej stránke Zlatého fondu SME | odkaz

Ján Hollý | študijný materiál (heslo) | download | autor na webovej stránke Zlatého fondu SME | odkaz

Doplnkový študijný materiál

Mýtus v Poetologickom slovníku (heslo) | odkaz

Epos v Poetologickom slovníku (heslo) | odkaz

20130810_013421_20130810014341597

KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA – VNÚTORNÝ MONOLÓG (10. tematický celok)

Zopakujte si z 1. ročníka

Božena Slančíková Timrava – Ťapákovci | texty na čítanie (heslo) | download | otázky a úlohy na rozbor diela Ťapákovci (heslo) | download slovenský literárny realizmus, literárna teória, interpretácia

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Vnútorný monológ | základy | download | na ukážkach z novely Ťapákovci | download

Janko Jesenský | portrét autora na webovej stránke Zlatého fondu SME | odkaz | novela Koniec lásky (Zlatý fond SME) | download | otázky a úlohy k novele Koniec lásky | download

Milo Urban | Za vyšným mlynom | študijný materiál (heslo) | download | Drevený chlieb | úlohy na analýzu (docx) | download | vypočuť si nahrávku (heslo) | audio

VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA – ROMÁN (6. tematický celok)

Milo Urban | Živý bič | rozbor diela na samoštúdium (heslo) | download

20130810_040627_20130810041039858

LYRICKÁ POÉZIA – DRUHY LYRIKY (11. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

V tomto tematickom celku sme sa zamerali popri analýze textov a vlastnej tvorbe (žiacke zhrnutie preberaného učiva) na čítanie s porozumením. Teda postupovali sme podľa učebnice M. Lapitku a kol. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Preberané diela:

Andrej Sládkovič – Marína | študijný materiál | download

Doplnkový študijný materiál

Jozef Urban – Boli štúrovci diletanti? | študijný materiál (heslo) | download

Zločiny Andreja Sládkoviča | porovnanie  poetiky Botta a Sládkoviča – zadanie | download

20130810_040653_20130810041244961

DRAMATICKÁ LITERATÚRA – KOMICKÁ DRÁMA (12. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Jean Baptiste Poquelin Molière – Lakomec | úlohy na rozbor | download | pracovné listy, poznámky k filmovej verzii | download | krátke ukážky z Moliérových komédií a frašiek (heslo) | audio

Ján Palárik | portrét autora s otázkami na čítanie s porozumením | download | Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch na samoštúdium (heslo) | download | na webovej stránke Zlatého fondu SME | odkaz

doberanie učiva v 3. ročníku (heslo) | dočasné | download

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.