Rozprávaj ako pán! Miroslav Donutil (tvorivé písanie)

Často sa stretávam s prosbou žiakov o nejaký návod na napísanie úvahy, opisu, rozprávania a pod. Spôsobov, ako na vec ísť, je veľmi veľa, ale to by im veľmi nepomohlo, preto skúsim byť konkrétnejší a ponúkam nasledujúci recept.

Silvestrovské vysielanie relácie Adela Show v r. 2010

Recept na jednoduché rozprávanie

Pozrite si časť záznamu silvestrovského programu s Adelou Banášovou a Miroslavom Donutilom od 16:00 do 18:09 min.

Pripravte si jednoduché rozprávanie podľa návodu, ktorý pán Donutil ponúka, t. j.:

1) Spomeňte si na vlastnú vtipnú/zaujímavú/napínavú/poučnú príhodu. Môže ísť aj o príhodu, ktorá sa stala niekomu vo vašej rodine, či niektorému z priateľov.

2) Príhodu vyrozprávajte tak, aby ste poslucháčov udržali čo najdlhšie v napätí, príp. aby sa niekoľkokrát počas rozprávania zasmiali.

3) Ďalej príhodu vylepšite, napr.: zmeňte rozprávanie z prvej osoby na tretiu, z tretej na prvú, prípadne použite druhú osobu.

4) Ak rozprávaniu niečo chýba, vymyslite si to.

Rozsah: ľubovoľný.

Ako sa to skončí? Alebo ako je to urobené? Pracovné listy na tému Smrť Jánošíkova

Juraj Sabol © Etudy

Majster symboliky a alegórie, najmladší zo štvorhviezdia štúrovcov, básnik Ján Botto vo svojej romanci spracoval príbeh, ktorého koniec všetci dobre poznáme.

Prečo by sme ho teda mali čítať?

Pokročilého čitateľa na literárnom diele nezaujíma iba to, ako sa skončí, ale aj to, ako je urobené. A keďže básnik má k dispozícii iba jazykové prostriedky, je dobré poznať ich a zamyslieť sa nad ich funkčnosťou. Záujem o to, ako je dielo urobené, nám môže poskytnúť pôžitok z čítania každého verša, zmeniť utrpenie na (síce svojskú, ale predsa) zábavu.

Pre žiakov a kolegov odomykám pracovné listy, v ktorých si budeme klásť v rôznych variáciách druhú otázku z nášho titulku.

Úlohy sú zvyčajne umiestnené vedľa veršov, v ktorých treba hľadať odpoveď. Dôležité pojmy sú farebne označené.

Literárny text pochádza z najväčšej elektronickej knižnice slovenskej literatúry Zlatý fond denníka SME.