Autori a štandardizované literárne diela podľa Štátneho vzdelávacieho programu

Slovenská literatúra

Poézia

H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber) (4. ročník)
J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery (2. ročník)
S. Chalupka: Mor ho! (1. ročník)
A. Sládkovič: Marína (vlastný výber) (2. ročník)
J. Botto: Smrť Jánošíkova (1. ročník)
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (1. ročník)
I. Krasko: (vlastný výber) (2. ročník)
J. Smrek: (vlastný výber) (3. ročník)
R. Dilong: (vlastný výber) (3. ročník)
M. Válek: (vlastný výber) (4. ročník)
M. Rúfus: (vlastný výber) (4. ročník)
J. Urban: (vlastný výber) (4. ročník)

Próza

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie (1. ročník)
J. G. Tajovský: Maco Mlieč (1. ročník)
Timrava: Ťapákovci (2. ročník)
M. Urban: Živý bič (3. ročník)
J. Cíger Hronský: Jozef Mak (4. ročník september)
D. Chrobák: Drak sa vracia (3. ročník)
P. Jilemnický: O dvoch bratoch (3. ročník)
A. Bednár: Kolíska (4. ročník)
L. Mňačko: Ako chutí moc (4. ročník)
D. Dušek: Kufor na sny (3. ročník)

Dráma

J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch (2. ročník)
J. G. Tajovský: Statky-zmätky (2. ročník)
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva (4. ročník)
M. Lasica – J. Satinský: Soirèe (4. ročník)

Svetová literatúra

Sofokles: Antigona (3. ročník)
W. Shakespeare: Hamlet (2. ročník)
Molière: Lakomec (2. ročník)
E. M. Remarque: Na západe nič nové (1. ročník)
A. S. Puškin: Kapitánova dcéra (1. ročník)
J. D. Salinger: Kto chytá v žite (4. ročník)