Toto video, by sa mohlo začínať napríklad takto…

.
Seděl jsem v kanceláři, moje nájemní smlouva už dávno vypršela a McKelvey se mně snažil soudně vystěhovat…  Po stole mi lezla moucha. Plácl jsem ji otevřenou dlaní a vyřadil ji ze hry. Právě jsem si čistil ruku o pravou nohavici, když… (Ch. Bukowski – Škvár)

Video pripravili žiaci gymnázia J. A. Raymana v Prešove na hodinu umenia a kultúry (vyučuje Petronela Sopková) ako parafrázu známych a ešte známejších filmových scén. Koľko z nich spoznáte? Kľúč nájdete v záverečných titulkoch.

Pozdrav pre všetkých spolutrpiacich

20130811_152405_20130811165140688

Pozdrav pre všetkých spolutrpiacich, ktorí pri príprave na maturitu používajú túto stránku, posiela maturantka Denisa zo 4. A. Ďakujem aj za nich! Držte sa!

 

Maturita

Blížia sa nám termíny a nad GJAR-kom sa zmráka,
z kopy zadaní už nevieš, či sa smiať, či plakať.
V snoch ťa straší tá, čo bola v kalendári skrytá –
maturita.

Z domu nos nevystrčíš, na knihy padá hlava,
veciam, ktoré nechápeš, sa najlepšie nadáva.
Len na jedno myslí tvoja hlava vymytá –
maturita.

Kto sa k tebe ozve, len ho pošleš kade ľahšie,
vraj za všetko môže to zlaté GJAR-ko naše.
Sekundy do nej odratúva psychika zbitá –
maturita.

Pojmy sa ti pletú, zabúdaš aj vlastné meno,
bolesť hlavy riešiš celkom sympatickou stenou.
Pár dní po nej bude zo zošitov kopa zhnitá –
maturita.

Denisa Maňkošová (4. A)

Maturita 2016 (Niekoľko poznámok k externému testu)

20130811_152405_20130811165140688Ako každý rok, aj dnes som sa zahral na žiaka a vyriešil som si maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry (kód 8471). Svoje pripomienky som spísal a poslal Národnému ústavu certifikovaných meraní. Možno sa vám zídu.

V úlohe č. 48

sú žiaci vyzvaní, aby vypísali z otázok pre J. Svoradu jedno slovo, v ktorom sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení. Počas opravy sme sa stretli s riešením „vnímate“, ktoré však nebolo uvedené v kľúči správnych odpovedí.

Nazdávam sa, že ide správnu odpoveď. S kolegami z Prešovskej univerzity (M. Ivanová, J. Jambor) sme sa zhodli na tom, že sloveso „vnímať“ patrí do časovacieho vzoru „chytať“. V tvare neurčitku sa pravidlo o rytmickom krátení neprejavuje, avšak v tvare „vnímate“/„chytáte“ už áno.

V úlohe č. 32

mali žiaci pomenovať umelecký jazykový prostriedok, ktorý predstavuje zvýraznená veta v ukážke 4. Za jednu z možných správnych odpovedí bol považovaný termín „básnická otázka“. Nazdávam sa, že možno uznať aj odpoveď „rečnícka otázka“. Podstata je tá istá. Ide o otázku, na ktorú sa neodpovedá, príp. je odpoveďou negácia. Viem si predstaviť prísnejšie rozlišovanie týchto pojmov na skúške z teórie literatúry na vysokej škole. Na strednej škole to považujem za zbytočné. Nazdávam sa, že žiak, ktorý odpovedal „rečnícka otázka“, nemal stratiť bod. Na hodinách sa často stretávame s prienikmi umeleckého a esejistického či rečníckeho štýlu.

Úloha 55

Ak žiak v úlohe 55 napísal do odpoveďového hárka namiesto slova „šušlanie“ slovo „šušľanie“, stratil bod. Stratiť bod za to, že sa žiak v strese pomýli pri prepisovaní, považujem za zbytočné. Úlohou bolo vyhľadať slovesné podstatné meno a v tom bol žiak úspešný. Ako učiteľa ma často rozčuľuje, keď žiak nedokáže bez chyby prepísať text, no tento neduh sankcionujem až vtedy, keď sa v práci opakuje, keď skutočne ide o nedbalosť. V takomto prípade to žiak spravidla prijme.

V úlohe 46

autori testu doslova navádzajú žiaka, aby hľadal okrem dĺžňa aj iné diakritické znamienka „Pomenujte diakritické znamienka, ktoré sa nachádzajú…“, hoci v ukážke sa nachádza zo slovenských diakritických znamienok iba dĺžeň. Treba sa vžiť do situácie maturanta…

Povinné čítanie verzus odporúčané čítanie

Pri zaraďovaní ukážok z diel, ktoré nepatria do povinného čítania, treba byť opatrný, aby si testová úloha nevyžadovala detailné poznanie uvedeného (odporúčaného, nie však povinného) diela. Priestor, ktorý vzniká po prebratí diel na povinné čítanie, chápem ako priestor pre seba a svojich žiakov, v ktorom sa nemusí nevyhnutne objaviť Sládkovičov Detvan (na hĺbkovú analýzu je povinne určené dielo Marína), ani Beckettovo Čakanie na Godota (povinná je Plešatá speváčka E. Ionesca), aj keď ide o zaujímavé diela.

V žiadnom prípade nezastávam názor, že východiskovým textom má byť iba povinná literatúra, avšak pri niektorých úlohách (keď som sa vžíval do situácie žiaka) som mal pocit, že správne riešenie viem iba preto, lebo dielo poznám, že informácie čerpám aj mimo východiskového textu.

Juraj Sabol (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov)