Proti obmedzeniam kreditového systému, politizácii školstva a za skvalitnenie školského zákona

20130811_152405_20130811165140688Slovenská komora učiteľov predkladá Hromadnú pripomienku k navrhovanej úprave zákonov č.  245/2008, č. 596/2003, č. 317/2009 a č. 390/2011, ktorú predložilo Min. školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

.

Hromadná pripomienka proti obmedzeniam kreditového systému, politizácii školstva a za skvalitnenie školského zákona

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=799678

Detail hromadnej pripomienky

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=8060&mrEID=418171

Ak sa stotožňujete, máte možnosť podpísať sa a šíriť ďalej!