slovenský jazyk pre 2. ročník

macka

OPIS A CHARAKTERISTIKA

Umelecký opis | návrh na postup pri tvorbe umeleckého opisu a pokyny na úpravu slohovej práce | download | Zhodnoťte kvalitu slohovej práce a navrhnite zmeny. | download

Objektívny verzus subjektívny opis | pracovný list (heslo) | download

Porovnávacia charakteristika | Pretransformujte nesúvislý text (tabuľku) na súvislý (porovnávaciu charakteristiku). Hľadajte zaujímavé štylistické riešenia, napr. používajte spojky ale, avšak, naproti tomu, kým, spojte niekoľko informácií z tabuľky do jednej vety a pod. (heslo) | download

20130811_160859_20130811161103442

MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA, PUBLICISTICKÝ ŠTÝL

Masmediálna komunikácia, publicistický štýl | prezentácia s príkladmi (pracovná verzia 09 zo 16. 5. 2017, heslo) | download

Redakčné zákulisie | prezentácia Evy Cangárovej (II. B, škol. rok 2011/2012) o rôznych povolaniach, ktoré súvisia s tvorbou printových médií. Za pozornosť stojí aj použitý prezentačný nástroj. | odkaz

Žánre publicistického štýlu | ukážky | download

Konšpirátori.sk | verejná databáza webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom | odkaz

Demagog.sk | kontrola tvrdení politikov a iných verejne aktívnych osôb, ktoré odznejú v politických diskusiách alebo vo verejnom priestore | odkaz

 20130810_180704_20130810181633137

MORFOLÓGIA A SYNTAX

Podstatné mená | pracovný list (heslo) | download

Prídavné mená | pracovný list (heslo) | download

Zámená | pracovný list (heslo) | download

Číslovky | pracovný list (heslo) | download

Slovesá | pracovný list (heslo) | download

Príslovky | pracovný list (heslo) | download

Predložky | pracovný list (heslo) | download

Spojky | pracovný list (heslo) | download

Častice | pracovný list (heslo) | download

Citoslovcia | pracovný list (heslo) | download

Syntax | pracovný list (heslo) | download

Dobrovoľná domáca úloha | Dominika Šalamonová (III. B, škol. rok 2012/13) –Ukrytý v gramatike | dobrovoľná domáca úloha z morfológie na tému Akým slovným druhom je slovo Boh. | download

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.