maturita

literarny_seminar

ÚSTNA ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY

Sylaby z literatúry | Aktualizované 18. 2. 2023. (heslo) | odkaz

Sylaby zo slovenského jazyka | (heslo) | download

Úlohy zo slovenského jazyka pre maturantov |  verzia 05 (2015-09-06) |  download

Základné funkcie jazyka | s Justinom Bieberom… | download

nucem

EXTERNÝ TEST

Úlohy pre maturantov | rôzne typy testových úloh, príprava na externý test | download

Maturitné testy s kľúčmi správnych odpovedí | aktuálne informácie o maturitnej skúške na stránke NÚCEM-u | odkaz

20130811_152405_20130811152600734

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

Niekoľko dôležitých zásad

Zopakujte si učivo o vybraných slohových útvaroch. | Píšte všetci modrým perom, iná farba nebude… Vždy používajte pero. Nikdy nie ceruzku! | Nevyberajte si tému podľa jej modrých očí. Vyberte si takú tému, aby ste o nej vedeli písať. | Rozsah 1,5 – 3 strany znamená, že vaša práca nemá mať menej ako jeden a pol, ale ani viac ako tri strany. | Dajte si záležať na prvej vete… | V konceptoch môžete škrtať, prepisovať, kresliť pojmové mapy, tvoriť osnovy… Využite ich na záznam všetkého, čo vám k téme zíde na um. | Nechajte si dostatok času na prepísanie konceptu do čistopisu. | V čistopise pozor na odseky! | Môžete písať aj tzv. tlačeným písmom, ale pozor! Každý pravopisný jav musí byť jednoznačne identifikovateľný, ináč sa počíta za chybu! (jasný rozdiel medzi malými a veľkými písmenami, jasné tvrdé alebo mäkké i/y, jasný rozdiel medzi u a v, výrazné dĺžne, interpunkcia – čiarky, bodky, úvodzovky atď.) | Za maturitnú písomku môžete dostať 0% tak, že úplne odbočíte od žánru a témy. | Uvoľnite sa a prejavte to najlepšie, čo vo vás je. | Rozmýšľajte. | Snažte sa vyhnúť prázdnym frázam a banalitám, napr.: Láska. A čo je to láska? alebo Jedného krásneho dňa v jednej prešovskej nemocnici sa ozval plač malého dievčatka… Bŕŕŕ! | V každej triede bude zabezpečený prístup ku Krátkemu slovníku slovenského jazyka, Synonymickému slovníku slovenčiny, Pravidlám slovenského pravopisu.

Poznámka: Zoznam slohových útvarov a podrobné kritériá hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky nájdete v učebnici slovenského jazyka (HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. Bratislava: SPN, 2007.)

20130811_152405_20130811152600734

ÚVAHA

príprava na školskú slohovú prácu v 1. ročníku (ver. 2022/2023)| download

materiál na samoštúdium (heslo) | download

20130811_152405_20130811152600734

VÝKLAD

inštruktáž k školskej slohovej práci (heslo) | download

normostrana | je strana, na ktorú sa vojde 30 riadkov textu, pričom v každom riadku je maximálne 60 znakov vrátane medzier… | odkaz

Žiacke práce

Jozef Cíger Hronský a človek-milión | Ľ. Koscelníková (3. C, škol. rok 2005/2006) | download

Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia | K. Rušinová (3. A, škol. rok 2005/2006) | download

Franz Kafka | N. Grešlíková (3. C, škol. rok 2005/2006) |download

Motív zla v tvorbe Stephena Kinga | I. Greif (3. C, v škol. roku 2005/2006) |download

Božena Slančíková Timrava | M. Fröhlichová (3. A, škol. rok 2005/2006) |download

Premeny psychiky… v diele M. Urbana Za vyšným mlynom | Z. Tomková (3. A, škol. rok 2005/2006) |download

Charles Bukowski – Pane, přestaňte mi čumět na kozy | V. Ganaj (3. C, škol. rok 2008/2009) | download

20130811_152405_20130811152600734

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK

 20130811_152405_20130811152600734

CHARAKTERISTIKA OSOBY

žiacka práca | download

20130811_152405_20130811152600734

ROZPRÁVANIE

Stiahnite si prezentáciu | na tému Rozprávanie v umeleckej literatúre a inšpirujte sa pri písaní vlastnej poviedky (heslo, 123 MB) | download

20130811_152405_20130811152600734

BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS

pracovný list | s ukážkami a úlohami | download

Porovnajte beletrizovaný životopis so štruktúrovaným životopisom (útvarom administratívneho štýlu). | download

20130811_152405_20130811152600734

UMELECKÝ OPIS

možný postup pri tvorbe umeleckého opisu podľa obrázka | odkaz

hodnotenie umeleckého opisu a oprava chýb | download

20130811_152405_20130811152600734

SLÁVNOSTNÝ PREJAV

Rozprávame a vystupujeme správne? To bude téma našej diskusie na úvodnej hodine rétoriky vo 4. ročníku. Prečítajte si článok z Učiteľských novín s rovnomenným názvom | download

percenta

PODROBNOSTI HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE MATURITNEJ SKÚŠKY (podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov)

§ 15 (po 1. 9. 2012)

(4) Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

(5) Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne.

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.