literatúra pre 4. ročník

20130810_142054_20130810144334477

DRAMATICKÁ LITERATÚRA – ABSURDNÁ DRÁMA (21. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie:

Eugène Ionesco – Plešatá speváčka | záznam divadelného predstavenia na analýzu (heslo)| odkaz | pracovný list s úlohami | download

Samuel Beckett | Kde teraz? Kedy teraz? Kto teraz? (Samuel Beckett) | download

L + S – Soirée | niekoľko užitočných faktov o predstavení (heslo) | download| záznam divadelného predstavenia na analýzu | YouTube

Doplnkový študijný materiál

Eugène Ionesco – Literatúra je moje alibi | z denníkových záznamov autora o veciach, ktoré sa nestali (heslo) | download |interview s E. Ionescom | YouTube

20130810_142031_20130810144200227

ROMÁN A ANTIROMÁN (rozširujúce učivo)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Román | prezentácia | download

Antiromán | pracovný list | download

20130810_151223_20130810151444917

VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA – RETROSPEKTÍVNY KOMPOZIČNÝ PRINCÍP (22. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Ladislav Mňačko – Ako chutí moc | román | pracovný list s úlohami | download | slovníkové heslo na samoštúdium | download | portrét autora (heslo) | download

20130810_142019_20130810144024447

SPISOVATEĽ A MOC (rozširujúce učivo)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Slovenské pohľady r. 1952 | časopis | odkaz

Vladimír Mináč – Súd | poviedka | študijný materiál (heslo)| download

Alfonz Bednár – Kolíska | zo zb. noviel Hodiny a minúty; pracovný list s úlohami | download

Dominik Tatarka – Démon súhlasu | alegorická próza | download

20130810_141844_20130810143829968

SÚČASNÁ LYRICKÁ POÉZIA (23. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie:

Milan Rúfus | pracovný list s úlohami | download | texty na samoštúdium (heslo) | download | texty na literárny seminár (heslo) | download | prezentácia na tému Milan Rúfus – poézia ako živá pamäť s námetmi na diskusiu (25 MB, heslo) | download

Miroslav Válek – Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať | pracovný list s úlohami (ver. 2020) | download | portrét básnika vo forme pojmovej mapy s hypertextovými odkazmi | download

20130810_142459_20130810144543532

GENERÁCIA MLADEJ TVORBY V POÉZII (23. tematický celok)

Generácia Mladej tvorby v poézii – opakovanie | pracovný list (heslo) | download PRIDANÉ 22. 3. 2017

Zopakujte si. Preberali sme už v 1. ročníku v 1. tematickom celku (téma Metafora a prirovnanie):

Ján Stacho | diskutovali sme napr. o jeho metafore | texty na samoštúdium (heslo) | download | literárne ukážky Noc, ktorú prebdiem s Marion, Kúpanie, Vzbura | download | autor v Zlatom fonde denníka SME | odkaz | generácia Mladej tvorby v poézii

Zopakujte si. Preberali sme v 3. ročníku v 15. tematickom celku (téma Lyrická poézia – voľný verš):

Osamelí bežci (Ivan Laučík, Ivan Štrpka, Peter Repka) | Manifesty Osamelých bežcov prevzaté z časopisu Literika č. 3 – 4 1996, ročník I., s. 138, s. 139, s. 140 | download | Celé dvojčíslo je venované literárnym smerom a skupinám v slovenskej literatúre 20. storočia.

Ivan Laučík – Nansen | download

20130810_151223_20130810151444917

VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA – RETROSPEKTÍVNY KOMPOZIČNÝ PRINCÍP (22. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Jerome David Salinger – Kto chytá v žite | psychologický román v sieti odkazov a pracovný list na rozbor diela (heslo)| download

20130810_141800(0)_20130810143152473

BEATNICKÁ VZBURA (23. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Allen Ginsberg – Slnečnicová sutra | na rozbor | download | V Slnečnicovej sutre sa A. Ginsberg odvoláva na anglického básnika W. Blakea (1757-1827) a jeho báseň Slnečnica. Ďalšia slávna Blakeova báseň má názov Tiger a čosi prezrádza o jeho svetonázore.| download | Supermarket v Kalifornii | download | študijný materiál na tému Vytie (heslo) | download

20130810_141830_20130810143652262

POP POÉZIA (23. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

Čo je to pop poézia? | Možno ešte dnes hovoriť o pop poézii? Alebo sú jej časy dávno preč? Je rap poéziou tejto doby? Stiahnite si pracovné listy na túto tému (heslo) | download | Zopakujte si učivo s pomocou prezentácie (heslo) | download

20130810_141812_20130810143444914

POJEM POSTMODERNA (23. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie

postmoderna | O tomto pojme sa u nás v 90. rokoch 20. storočia veľa písalo a hovorilo. My si len tak, skromne, naznačíme, o čo ide. Vašou úlohou je porovnať dve básne a nájsť posun medzi nimi. | download

Doplnkový študijný materiál

Jozef Mihalkovič | M. Rúfus v básni Ustanovenie za básnika vystihol Mihalkovičovu poetiku… | download | ukážka zo zbierky Ľútosť – báseň Prázdniny s jabloňou | download

Ján Ondruš | Panák s dvoma hlavami a Z nemocnice | download | texty na samoštúdium | download | v Zlatom fonde denníka SME | odkaz

Erik Groch | Básnik Erik Groch rozpráva o svojom novom živote a entelechii (entelechia = tvorivý príncíp; en-telos-chio = k-cieľu-idúci, podľa Aristotela nehmotný princíp zabudovaný v každom živom organizme (mp3, 1, 7 MB)… | download | Erik Groch v relácii Umenie 07 (25. 3. 2007, STV2) hovorí o živote v Uloži, čítaní, písaní, novej edícii svetových a slovenských autorov… | odkaz

Slovenskí básnici 60. – 90. rokov 20. storočia | Zadanie: Presvedčte spolužiakov o kvalitách svojho autora. Stručnú charakteristiku odporúčaných autorov na domáce čítanie pripravili študenti 4. A a 4. B v školskom roku 2005/2006. |odkaz

Charles Bukowski | Jeho najčastejšími témami boli opitosť, prostitútky, sex, láska, hazard, špina a chudoba, na ktorú sa nikdy nesťažoval a v istom zmysle sa ňou chválil… V skutočnosti však Bukowskému aj tak išlo o niečo úplne iné. | z výkladu Vladimíra Ganaja (3. C, škol. rok 2008/2009) | download

 20130810_141716_20130810142738707

GENERÁCIA MLADEJ TVORBY V PRÓZE (24. tematický celok)

Literárne ukážky a pracovné listy na stiahnutie:

Jaroslava Blažková – Zázrak života | pracovný list | download |

Ján Johanides – Potápača priťahujú pramene mora | pracovný list (heslo) | download

Dušan Mitana – Prechádzka zimnou krajinou | pracovný list (heslo) | download

Generácia Mladej tvorby v próze | študijný materiál pre maturantov | download

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.