Užitočné odkazy na školský rok 2023/2024

Juraj Sabol © Šarkaniáda

PRE PRVÁKOV

Slovenské slovníky | Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV | Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka… Tu sa nachádza viacero lexikografických príručiek z produkcie JÚĽŠ SAV, v ktorých sa dá vyhľadávať pomocou heslových slov buď naraz vo všetkých, alebo podľa výberu. Všimnite si rok vydania jednotlivých diel – Slovník slovenského jazyka nepatrí medzi najnovšie kodifikačné príručky. | odkaz

Slovenčina na slovíčko | Po zmene webovej stránky RTVS nefunguje RSS kanál relácie Slovenčina na slovíčko. Našťastie, stránka relácie je prehľadná, dokonca ponúka možnosť stiahnuť si nahrávku. | odkaz

Úprava školskej slohovej práce | download

Úvaha | inštruktáž k školskej slohovej práci (heslo)| download

Aplikácia WinDjView | program na prezeranie djvu súborov | odkaz

PRE MATURANTOV

Sylaby z literatúry | Aktualizované 18. 2. 2023. (heslo) | odkaz

Sylaby zo slovenského jazyka | (heslo) | download

Úlohy zo slovenského jazyka pre maturantov |  verzia 05 (2015-09-06) |  download