Dom srání

Stretávame sa s tým každý deň – v médiách, na pracovisku, v súkromí… „Dáta” sú síce správne, ale ich interpretácia je zavádzajúca, citované vety síce odzneli, ale v inom poradí, s iným komunikačným zámerom… Aká je kvalita informácií, ktoré denne dostávame? Aká je kvalita informácií, ktoré sami šírime? Ako čítame svet okolo seba?

Ponúkam vám vtipnú ukážku toho, aká katastrofa môže nastať, ak nevinné vety Martina Kukučína z románu Dom v stráni vytrhneme z kontextu a zoradíme, ako sa nám páči. Autorkou je Tatiana Kupková (II. D). Ďakujem za súhlas so zverejnením!