Užitočné odkazy na školský rok 2023/2024

Juraj Sabol © Šarkaniáda

PRE PRVÁKOV

Slovenské slovníky | Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV | Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka… Tu sa nachádza viacero lexikografických príručiek z produkcie JÚĽŠ SAV, v ktorých sa dá vyhľadávať pomocou heslových slov buď naraz vo všetkých, alebo podľa výberu. Všimnite si rok vydania jednotlivých diel – Slovník slovenského jazyka nepatrí medzi najnovšie kodifikačné príručky. | odkaz

Slovenčina na slovíčko | Po zmene webovej stránky RTVS nefunguje RSS kanál relácie Slovenčina na slovíčko. Našťastie, stránka relácie je prehľadná, dokonca ponúka možnosť stiahnuť si nahrávku. | odkaz

Úprava školskej slohovej práce | download

Úvaha | inštruktáž k školskej slohovej práci (heslo)| download

Aplikácia WinDjView | program na prezeranie djvu súborov | odkaz

PRE MATURANTOV

Sylaby z literatúry | Aktualizované 18. 2. 2023. (heslo) | odkaz

Sylaby zo slovenského jazyka | (heslo) | download

Úlohy zo slovenského jazyka pre maturantov |  verzia 05 (2015-09-06) |  download

Ako sa to skončí? Alebo ako je to urobené? Pracovné listy na tému Smrť Jánošíkova

Juraj Sabol © Etudy

Majster symboliky a alegórie, najmladší zo štvorhviezdia štúrovcov, básnik Ján Botto vo svojej romanci spracoval príbeh, ktorého koniec všetci dobre poznáme.

Prečo by sme ho teda mali čítať?

Pokročilého čitateľa na literárnom diele nezaujíma iba to, ako sa skončí, ale aj to, ako je urobené. A keďže básnik má k dispozícii iba jazykové prostriedky, je dobré poznať ich a zamyslieť sa nad ich funkčnosťou. Záujem o to, ako je dielo urobené, nám môže poskytnúť pôžitok z čítania každého verša, zmeniť utrpenie na (síce svojskú, ale predsa) zábavu.

Pre žiakov a kolegov odomykám pracovné listy, v ktorých si budeme klásť v rôznych variáciách druhú otázku z nášho titulku.

Úlohy sú zvyčajne umiestnené vedľa veršov, v ktorých treba hľadať odpoveď. Dôležité pojmy sú farebne označené.

Literárny text pochádza z najväčšej elektronickej knižnice slovenskej literatúry Zlatý fond denníka SME.